Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Influence of river discharge and morphology on saltwater intrusion into the Vietnamese Mekong delta

Influence of river discharge and morphology on saltwater intrusion into the Vietnamese Mekong delta

Tác giả: Nguyen, Thi Phuong Mai

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thuỷ lợi

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: BB

Nguồn gốc: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11884  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Riverbed incision; Numerical modelling; Saltwater intrusion; Upstream dams; Drought

 


In recent years, i.e., in 2016 and 2020, large-scale saltwater intrusion has been causing shortage of freshwater for domestic and agricultural uses in the Vietnamese Mekong Delta. Therefore, sufficient understanding of the impact factors on saltwater intrusion in the delta is important for water resources management. This paper examines the effects of reduced water flow by upstream dams’ operation and river bed incision on saltwater intrusion in the Mekong Delta. In that regard, long-term water flow at two upstream hydrology stations from 1980 to 2020 and river bed incision from 2009 to 2017 were analyzed. Then, one-dimensional hydrodynamic and advection-dispersion model was used to compare salinity concentration and intrusion length between three scenarios. The results indicated that the influence of river flow on saltwater intrusion is more significant than that of river bed incision. When river flow at Kratie reduced by 14,4%, the highest salinity concentration (S) and intrusion length (L) increased by 17.4% and 10.5%, respectively. While, river bed incised by 0.88m for the next four years, S and L increased by 2.8% and 1.67%, respectively.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn