Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Influence of household factors on energy use in Vietnam based on path analysis

Influence of household factors on energy use in Vietnam based on path analysis

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15628  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Residential energy use; Household influencing factors; Path analysis; Regression path; Correlation matrix; Vietnam

 


Economic growth and corresponding energy demand have been rapidly increasing in developing countries where household determinants have a remarkable influence. This study draws on the impact of household accessible factors on energy use in Vietnam which remains a new case study with rare information on energy data in the residential area. Path analysis is applied to illustrate a complex structure of how household factors with different multi-unit impacts energy use on the same scale. The direct and indirect correlations between household factors and energy use can be clarifed by graphical visualization of Tree Plot Path and Correlation Matrix. The results shed light on the “influence level” of direct and indirect factors, where household size, housing floor area, and the number of air conditioning signifcantly affect total energy consumption in the case study. The use of cooking utensils is signifcantly proportional to the occupancy of people at home while non-cooking electricity consumption derives from the number of air-conditioners. By adapting to different environmental and social characteristics, this concise and modifable model syntax shows the levels of household impacts to offer appropriate scenarios for energy-saving policies in areas with hard-to-reach statistical data such as Vietnam and other developing countries in the region.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn