Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Improving the quality of the financial accounting information through strengthening of the financial autonomy at public organizations

Improving the quality of the financial accounting information through strengthening of the financial autonomy at public organizations

Tác giả: Đậu Thị Kim Thoa

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City

Năm xuất bản: 2022-01

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64417  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: s Quality; Financial accounting information; Public sector accounting; Support from leadership; Financial autonomy

 


Purpose The purpose of this study is to examine the financial autonomy that affects the financial accounting information quality of public organizations. This study also tests the impact of the financial autonomy on support from leadership. How this impact has affected elements of accounting information systems such as hardware, software, communications technology and chief accountant to support providing the quality of the financial accounting information. Design/methodology/approach The research model is in the SEM form and measurement models are reflective scales so this study applies the PLS-SEM analysis technique on the Smart PLS 3.2.7 software to test the research hypotheses. Analytical data is collected through survey questionnaires with observed variables measured using the typical 7-point Likert scales. The result obtained after cleaning the data includes 164 Vietnamese public organizations with the different levels of the financial autonomy. Findings This research has three primary findings: firstly, FA has a positive direct effect on FAIQ and SL. Secondly, SL influences FAIQ through four mediate variables including AM, HW, SW and CN. Finally, SL also acts as a mediate variable in the relationship of FA and FAIQ. Originality/value This is one of the first empirical studies to examine the role of financial autonomy in leadership support to improve the quality of the accounting information in the public sector in the context of the Vietnamese government is promoting the financial autonomy of public organizations.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn