Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Improving the neural network model in combination with a big semantic-enriched corpus for building an English - Vietnamese semantic-oriented machine translation system

Improving the neural network model in combination with a big semantic-enriched corpus for building an English - Vietnamese semantic-oriented machine translation system

Tác giả: Dang, Dai Tho

Nhà xuất bản: Journal of Design Engineering

Năm xuất bản: 2021-08

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2199  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Machine translation; Semantic-oriented machine translation system; Semantic - enriched corpus

 


Although the machine translation (MT) quality has been significantly improved, it still fails to meet the practical use requirements, especially in the narrow fields of expertise and under-resource languages. To solve this problem, most studies have been focusing on improving algorithms, translation models and corpora. However, very few studies could address a very important aspect that greatly affects the translation quality, which is semantic-oriented translation. In this article, we propose a solution of building a context-based semantic-oriented MT system by improving the neural network translation model in combination with a big semantic-enriched corpus. The neural network translation approach allows understanding the semantics of the whole sentence based on context vector and phrase translation memory. Moreover, automatic translation results are pre-processed by enriching well-defined meanings to entities for creating the final translated text showing to users. This solution has been used to build an English-Vietnamese semantic-oriented machine translation system dedicated in the tourism field. The result shows that this solution gives good translations that are very helpful and useful to users.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn