Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Improving service consultant performance of BMW Binh Duong employees

Improving service consultant performance of BMW Binh Duong employees

Tác giả: Nguyen Ngoc Bich

Nhà xuất bản: University of Economics Ho Chi Minh City; ISB (International School of Business)

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64021  

Ngôn ngữ: English

Chủ đề: Service consultant performance; Luxury car

 


The luxury car market in Binh Duong has increased from 2019 to 2021 despite the complicated development of the disease. BMW Binh Duong has been operating since 2019 but has had a decrease in vehicle sales while the sales volume of direct rivals Mercedes-Benz Binh Duong and Lexus Binh Duong have increased. Through the research process, BMW Binh Duong has symptoms of (1) decreasing introducing customers and (2) decreasing showroom traffic. Through studying data, documents, information from BMW Binh Duong and qualitative & quantitative surveys, three potential problems were discovered (1) low showroom awareness, (2) poor facilities, and (3) weak service consultant performance. In which weak service consultant performance is the main problem. From there, three potential causes are given (1) Excessive workload, (2) Poor compensation and benefit, and (3) Not well-trained for service consultants. Main causes: not well-trained for service consultant is formed after research and evaluation. BMW Binh Duong's issues can decrease revenue, low profit due to increased costs for finding new customers, and missed development opportunities. To solve this main cause, BMW Binh Duong uses a combination of insourcing and outsourcing. Insourcing to rebuild performance appraisal through the management by objectives method. Outsourcing to hire experts from BMW Asia to train through the service consultant education program.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn