Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Improved AlGaN/GaN HEMT Performance by Using Field Plate and Passivation Layer

Improved AlGaN/GaN HEMT Performance by Using Field Plate and Passivation Layer

Tác giả: Nguyen, Thanh Son

Nhà xuất bản: Da Nang Publishing House

Năm xuất bản: 2022-07

Loại tài liệu: Working Paper

Nguồn gốc: http://thuvien.vku.udn.vn/handle/123456789/2326  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: AlGaN/GaN; Field Plate; Insulator Dielectric Passivation Layer; High Electron Mobility Transistor (HEMT)

 


Although AlGaN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) have been attracted great attention due to its wide bandgap energy of 3.4 eV, high breakdown electric field of 3 MV/cm, superior thermal properties, and high electron mobility, few or no reports on the effect of insulator dielectric passivation layer on the breakdown voltage (Vbr) of AlGaN/GaN HEMTs have been published. In this paper, we discuss the effect of Al2O3 as an insulator dielectric passivation layer on Vbr of AlGaN/GaN HEMT. The breakdown voltage Vbr of the HEMT with a field plate (FP-HEMT) is higher than that of HEMT without a field plate (N-HEMT). The FP-HEMT with Al2O3 passivation layer exhibits the higher breakdown voltage of 860 V. It is concluded that the AlGaN/GaN HEMT with field plate and passivation layer showed improved performance and reliability.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn