Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Implementing clinical pharmacy activities in hospital setting in Vietnam: Current status from a national survey

Implementing clinical pharmacy activities in hospital setting in Vietnam: Current status from a national survey

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15613  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Clinical pharmacy; Pharmacy practice; National survey; Vietnam

 


BACKGROUND: Clinical pharmacy activities have evolved over the past decades contributing to all stages of the patient care process, especially in the hospital setting. However, these practice roles may differ to a significant extent depending on the healthcare policy of countries. In Vietnam, the magnitude of adopting clinical pharmacy activities in hospital settings throughout the country is still unknown since these activities have been implemented. This study aimed to ascertain the current status of clinical pharmacy activities performed within the Vietnamese hospital setting. METHODS: A nation-wide survey was conducted from December 2017 to January 2018. Two online questionnaires, one for the Heads of Pharmacy Department and one for clinical pharmacists, were designed based on the national legal regulations about implementing clinical pharmacy activities in the hospital setting. These questionnaires were sent to all hospitals and healthcare facilities with a department of pharmacy. RESULTS: A total of 560 Heads of Pharmacy and 574 clinical pharmacists participated in the study, representing a response rate of 41.2%. Among the participating hospitals, non-patient specific activities were implemented widely across all hospital classes, with pharmacovigilance, medication information, and standard operating procedures development implemented in ≥88% of all hospitals. In contrast, there was a significant variation in the level of implementation of patient-specific activities among hospital classes. With activities such as medication counselling, monitoring of adverse drug reactions, and obtaining patient's medication histories provided at a considerably lower level in between 49 and 57% of hospitals. CONCLUSION: Clinical pharmacy activities have been initiated in most of the surveyed hospitals. In general, clinical pharmacy is more established in higher-class hospitals in Vietnam. However, the current implementation status is focused on non-patient-specific activities, while patient-oriented activities remained insufficiently established.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn