Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Impacts of monetary policy transmission on bank performance and risk in the Vietnamese market: Does the Covid-19 pandemic matter?

Impacts of monetary policy transmission on bank performance and risk in the Vietnamese market: Does the Covid-19 pandemic matter?

Tác giả: Nguyen Huu Huan

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65194  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Bank performance; Bank risk; Monetary policy transmission; Covid-19 pandemic; Vietnam

 


The impact of monetary policy on bank performance and risk is driven by bank individual characteristics and the COVID-19 pandemic, and the joint effect of bank individual factors and the coronavirus has been under-researched so far. To fill this void, this research applies the dynamic two-step system generalized method of moments (S-GMM) estimator to a sample of representative commercial banks on a quarterly basis for a small open emerging market such as Vietnam. We find that monetary policy expansion stimulates both banks’ performance and risk in a COVID-19 pandemic. Interestingly, the effectiveness of monetary policy expansion on banks’ operating outcomes is dependent on the interaction between the heterogeneity of the bank’s balance sheet items and the COVID-19 outbreak. More specifically, the performance-decreasing effects of monetary policy loosening are more pronounced in banks with small size, high liquidity, low capitalization, and high credit risk in the shadow of the COVID-19 crisis. Meanwhile, the risk-increasing impacts of monetary policy easing are conspicuous in well liquid, less capitalized, and high credit risk banks in an uncertain time of the COVID-19 crisis. These results are robust to alternative proxies of monetary policy instruments.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn