Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Impact of antibiotic stewardship and implementation of infection control on prevalence of surgical site infections in a large tertiary-care hospital in Haiphong city

Impact of antibiotic stewardship and implementation of infection control on prevalence of surgical site infections in a large tertiary-care hospital in Haiphong city'

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15612  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Surgical site infection; Vietnam; Antisepsis; Infection control; Healthcare associated infection; Point prevalence; Antibiotic prophylaxis

 


Background: Few point prevalence surveys (PPS) have been conducted in Vietnam on SSIs or antimicrobial use in surgery. We performed PPSs of surgical site infection (SSI) before and after antibiotic stewardship programs (ASP) and infection control (IC) in a Vietnamese tertiary-care hospital. --- Method: ASP and IC practices were implemented in operating rooms and the orthopedic department including antibiotic training, skin preparation, hand hygiene, gloves and sterile instruments, and SSIs risk factors. A PPS of SSIs and AMS was performed in January 2016 according to Center Disease Control methods, before ASP and IC, and in December 2019. Information recorded included surgical, antibiotic prophylaxis, microorganisms and SSI risk factors. Skin preparation compliance assessed preoperative washing and antisepsis. --- Results: SSI prevalence was 7.8% in 2016 versus 5.4% in 2019 (p = 0.7). Significant differences were found for diabetes mellitus, NNIS score, scheduled surgery and prophylactic antibiotics. A third-generation cephalosporin was prescribed more than 48 hours after surgery for most patients in both periods. Skin preparation compliance increased from 54.4–70.5% between assessments. --- Conclusions: The decreased SSI, although non-statistically significant, warrants continuing this program. Vietnamese hospital must provide comprehensive IC education to healthcare-workers addressing standard precautions and establish IC policies.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn