Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Identification, serotyping, and antimicrobial susceptibility of Riemerella anatipestifer isolated from ducks in Vietnam

Identification, serotyping, and antimicrobial susceptibility of Riemerella anatipestifer isolated from ducks in Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15611  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Antimicrobial susceptibility; Ducks; R. anatipestifer; Serotyping

 


Background: Septicemia caused by Riemerella anatipestifer (R. anatipestifer) is a serious problem in the duck industry worldwide, and it is currently one of the major concerns for duck farming in Vietnam.. Aim: This study was conducted to identify the causative agent of septicemia in ducks in Vietnam. The antimicrobial susceptibility and serotypes of R. anatipestifer isolates were also determined to provide valuable information for disease treatment and vaccine development. Methods: Riemerella anatipestifer was isolated using blood agar and chocolate agar media. The commercial API 20NE microtest system and the partial nucleotide sequence analysis of the 16s rRNA were used to identify R. anatipestifer strains. Serotypes were determined by slide agglutination test using standard antisera against R. anatipestifer. The disk diffusion method was utilized to investigate the antimicrobial susceptibility of R. anatipestifer isolated strains. Results: A total of 408 samples were collected from ducks with typical symptoms of septicemia for R. anatipestifer isolation. Sixty-nine R. anatipestifer strains were identifed. Serotyping results showed that 30 out of 69 bacterial strains were classifed as serotypes 1, 6, 8, 10, and 20, with serotype 10 being the most prevalent. The antimicrobial susceptibility test revealed that 100% of the bacterial isolates were susceptible to Amoxicillin/clavulanic acid and Imipenem. On the contrary, the majority of R. anatipestifer strains were resistant to Nalidixic acid (89.9%), Streptomycin (75.4%), and Norfloxacin (72.5%). Conclusion: This is the frst ever report in terms of identifcation, serotyping, and antimicrobial susceptibility tests of R. anatipestifer causing septicemia in ducks of Vietnam, providing useful scientifc information for treatment as well as vaccine development to control the disease.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn