Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Identification of multi-temporal urban growth patterns with a modified urban growth index: Case study of three fast growing cities in the Greater Mekong Subregion (GMS)

Identification of multi-temporal urban growth patterns with a modified urban growth index: Case study of three fast growing cities in the Greater Mekong Subregion (GMS)

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15633  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Landscape index; Urban spatial structure; Diffusion and coalescence; Urban growth patterns

 


Identification of urban growth patterns is essential to better understand urbanization and its eco-environmental consequences. Landscape indices, such as the simple urban growth index (S) and the landscape expansion index (LEI), are commonly used to identify urban growth patterns, but most of them are unable or not robust enough to recognize multi-temporal patterns. In this study, we proposed the modified urban growth index (Sm) with a 4-step approach and identified the urban growth patterns of three fast growing cities, namely, Xishuangbanna, Phnom Penh and Ho Chi Minh City. The results of Sm and S in identifying multi-temporal urban growth patterns were compared, and the multi-temporal outlying patches were always classified as edge-expansion patches or infilling patches in the results of S. Based on Sm, the spatial and temporal changes of urban growth patterns in the case cities were presented. Generally, Sm performed better in identifying multi-temporal urban growth patterns than S. However, like many other indices, it has limitations in certain situations. We further discussed the potential applications of urban growth pattern identification using Sm. First, the identified multi-temporal urban growth patterns validated the diffusion-coalescence theory. Outlying patches usually tended to decrease during the transition period from diffusion to coalescence, while edge-expansion growth and infilling growth always became dominant urban growth patterns at the end of the coalescence process. The dynamics of urban spatial structure could also be recognized by highlighting the multi-temporal growth of outlying clusters. In conclusion, with the identification of multi-temporal urban growth patterns, the modified urban growth index Sm is able to delineate the diffusion-coalescence process of urban growth and reveal the evolving characteristics of urban spatial structure.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn