Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Human resource management practices in higher education: a literature review using co-word analysis

Human resource management practices in higher education: a literature review using co-word analysis

Tác giả: Nguyen Dong Phong

Nhà xuất bản: Inderscience Online

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63866  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Co-word analysis; Higher education; Human resource management

 


This article aims at providing a conceptual structure and charts the evolution of human resource management research in higher education from 1966-2019. By using co-word analysis, the current study analyses 352 publications related to human resource management practices in higher education from the Scopus database. Thematic networks reveal that research on human resource management in higher education can be categorised into five themes, namely 'human resource management systems and societies and institutions', 'teaching and the field of application of human resource management in education', 'educators' performance and motivation', 'innovation and sustainable development in universities', and 'educational decision-making and personnel management'. Based on dominant keywords and a further content analysis of each identified theme, future research directions such as applications of emerging technologies (e.g., artificial intelligence, cloud computing, machine learning) in human resources management, decision-making systems, green human resource management and personnel management in higher education are recommended. This study is one of the first attempts to use co-word analysis to explore insight into the structure of human resource management research in higher education and to visualise all subfields and their interrelationships. It thereby provides a robust roadmap for further investigation in this field.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn