Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How to improve reading comprehension skills for the 11 Grade-students at U Minh Thuong High School by using while-reading activities: Master of TESOL

How to improve reading comprehension skills for the 11 Grade-students at U Minh Thuong High School by using while-reading activities: Master of TESOL

Tác giả: Bùi, Thị Kim Loan (GVHD)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20542  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: English language -- Study and teaching -- Master's thesis report; Anh ngữ -- Học tập và giảng dạy -- Luận văn Thạc sĩ

 


After that, a five-week action research project was carried out. The subjects were 80 U Minh Thuong high school students from two classes (11A1 and 11A2). Data were gathered through the use of questionnaires (one for teachers and one for students) and class observations. The preliminary data revealed that students' poor reading comprehension could be attributed to the inappropriate methods and techniques used by English teachers at U Minh Thuong high school. Based on preliminary findings, it was hypothesized that “How to improve Reading Comprehension skills for the 11 grade Students at U Minh Thuong high school by using while–reading activities”. The researcher implemented an action plan in which the students were explicitly trained in some while-reading activities. The project evaluation revealed that all of the students have positive attitudes toward using while-reading activities in teaching reading lessons and that their reading comprehension skill could be improved using these tools; a large majority of the participants reported progress in their reading comprehension skill in the post improvement questionnaire survey. While-reading activities were beneficial in assisting students in completing their reading tasks more effectively. Furthermore, they felt more confident in their reading abilities.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn