Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How much do cohesive and diversified networks improve financial access for small business?

How much do cohesive and diversified networks improve financial access for small business?

Tác giả: Nhung Vu

Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65205  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Entrepreneurial network; Cohesive network; Diversified network; SMEs; Financial constraints

 


This paper draws on transaction cost theory and network literature to examine how entrepreneurial network facilitates financial access for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam. We characterize four major types of entrepreneurial network and find that network effects vary significantly, depending on the network members to whom entrepreneurs connect. The cohesive network appears to have the most potent positive effect on firms’ financial access by motivating them to apply for formal and informal credit actively and increasing the likelihood of their applications being approved. The financial network benefits SMEs’ credit access from the supply side, reducing transaction costs and mitigating market frictions. The value of political network is higher in the informal credit market than the formal one. Although political and financial connections do not boost entrepreneurs’ motivation to seek funding from formal capital market due to cognitive bias, they improve firms’ chances to obtain long-term funds if requested. Lastly, the benefit of diversified network does exist, but its marginal effect on firms’ access to financial resources is too small to gauge any practical significance.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn