Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How green finance and financial development promote green economic growth: deployment of clean energy sources in South Asia

How green finance and financial development promote green economic growth: deployment of clean energy sources in South Asia

Tác giả: Muhammad Sadiq

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65150  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Green finance; Clean energy; Green financial volatility; South Asia; OLS; R&D

 


A major issue for governments in the past few decades has been environmental deterioration caused by economic activity. Researchers are increasingly interested in the factors that contribute to environmental deterioration. This research fills the empirical gaps by looking at the influence of carbon footprints of growth and R&D investment on green finance development of renewable energy. Ordinary least square (OLS) is used in this work to assess the long-term connection between chosen variables in South Asia from 1995 to 2018. The importance of green finance, clean energy, and green financial instability have been identified as major variables. According to the study’s overall findings, clean energy, green finance, and sustainable economic growth are all important and positive indicators of a composite assessment of sustainable practices. Green bonds, reducing greenhouse gas emissions, and green economic development all play an important part in green finance development and renewable energy production. The research also found that R&D expenditures had a positive and substantial influence on green finance development in South Asia, with a 1% increase in R&D expenditures lowering the sustainability of the environment by 0.070% and 0.080%. Other practical consequences for South Asia include a more suitable path toward a greener economy, as suggested by the projected findings.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn