Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How does globalization influence the impact of tourism on carbon emissions and ecological footprint? Evidence from African countries

How does globalization influence the impact of tourism on carbon emissions and ecological footprint? Evidence from African countries

Tác giả: Kizito Uyi Ehigiamusoe

Nhà xuất bản: SAGE

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65287  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Globalization; Tourism; Carbon Emissions; Ecological Footprint; African Countries

 


Tourism and globalization are considered as drivers of economic growth since they boost income, job opportunities, infrastructural development, international trade, foreign direct investment, capital flows, and technological diffusion. However, the economic benefits of tourism and globalization could occur at the expense of increased energy consumption (from fossil fuels) and other pollution-intensive activities that worsen environmental degradation, especially in countries with lax institutions and environmental standards. The roles of tourism, globalization, and their interaction term on environmental degradation have not been thoroughly investigated. Hence, this study analyzes the moderating role of globalization on the impact of tourism on environmental degradation (carbon emissions and ecological footprint) in 31 African countries using different dimensions of tourism and globalization. It uncovers the marginal effect of tourism on environmental degradation at different levels of globalization. It utilizes strategies that account for cointegration, dynamism, endogeneity, heterogeneity, cross sectional dependency, and causality. Evidence from this study shows that globalization and its dimensions play favorable moderating roles on the impact of tourism on carbon emissions. The marginal effect of tourism on carbon emissions decreases as globalization increases, suggesting that a simultaneous increase in tourism and globalization can mitigate carbon emissions. However, no evidence to show that globalization can mitigate the environmental impact of tourism on ecological footprint. The findings differ probably because carbon emissions and ecological footprint measure different aspects of environmental degradation. This analysis emphasizes the need for countries to consider the interaction between tourism and globalization in their quest to ensure environmental sustainability.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn