Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How do environmental regulations affect carbon emission and energy efficiency patterns? A provincial-level analysis of Chinese energy-intensive industries

How do environmental regulations affect carbon emission and energy efficiency patterns? A provincial-level analysis of Chinese energy-intensive industries

Tác giả: Ngo Quang Thanh

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63884  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: High energy-intensive industries; Environmental regulation; Nonradial directional distance function; Total factor energy efficiency

 


This study measures the environmental regulation effect and pattern of carbon emission and energy efficiency through data envelopment analysis and econometric estimation. One of the most important ways to achieve a green transition is promoting technical progress through environmental regulation. Though China has witnessed rapid economic growth over the last two decades, the country can improve it further through adopting sustainable green energy and establishing more energy-efficient industries to strike a good balance between economic and social developments. The oil and carbon dioxide emission performances form the most important metrics. This study uses panel data from 30 Chinese provinces from 2008 to 2017 to assess the effect of environmental regulation on energy production. The nonradial directional distance function (NDDF) is used to measure the total factor energy efficiency index (TFEEI). The panel system GMM model, which can effectively address endogenous problems and regional variability, is utilized to research the nonlinear relationship between environmental regulations and EEI under various environmental regulations to study it. The findings reveal a considerably modest total average EEI amount for energy-intensive industries, averaging between 0.55 and 0.58, which is way below the ideal value (i.e., 1). Furthermore, the results of the dynamic panel data model revealed a significant U-shaped relationship between China’s EEI and environmental regulation. The results show that as the values of market-based environmental regulations (MERs) and command and control environmental regulations (CCERs) exceed the corresponding levels, the impact of environmental regulation on the TFEEI increases gradually. This study will aid policymakers in better understanding the efficacy of different levels of environmental regulations to make more educated decisions.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn