Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 How do countries deal with global uncertainty? Domestic ability to absorb shock through the lens of the economic complexity and export diversification

How do countries deal with global uncertainty? Domestic ability to absorb shock through the lens of the economic complexity and export diversification

Tác giả: Nguyen Phuc Canh

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65201  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Uncertainty; Vulnerability; Complexity; Export diversification

 


This study examines the extent to which countries’ economic complexity and export diversification can help them to absorb external shocks in a context of global uncertainties. Our findings show that countries are vulnerable to external shocks of commodity prices and geopolitical risk. Furthermore, a higher economic complexity reduces the economic growth volatility and the misery index (sum of inflation and unemployment)—however, a higher export diversification can also only reduce the economic growth volatility while it indices higher misery index. Interestingly, countries with a higher economic complexity appear to be more vulnerable to external shocks, while countries with higher export diversification seem to be less vulnerable in terms of misery index. This study further analyses the roles of economic complexity and export diversification during two periods, pre- and post- the 2008 global financial crisis. Our results show that both associations of economic complexity and export diversification with external shocks are reduced in the post crisis period. This implies that the economic complexity seems to generate a higher vulnerability to global shocks in the pre- crisis time, while export diversification can help countries to absorb the consequences of such crisis.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn