Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoạt động của thư viện đại học Thủy Lợi trong giai đoạn đổi mới toàn diện giáo dục đại học

Hoạt động của thư viện đại học Thủy Lợi trong giai đoạn đổi mới toàn diện giáo dục đại học

Tác giả: Nguyễn, Thị PhuongTrà

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 10 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141805  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: đại học Thủy Lợi; Giáo dục đại học; Thư viện đại học

 


Thư viện - đó là bộ mặt của một trường đại học, nơi quản lý, lưu trữ và cung câp thông tin, tài liệu tham khảo, giáo trình, các tư liệu điện tử cập nhật nhâ't... Thư viện đại học phải là điểm đêh của sính viên, đóng vai trò hỗ trợ quá trình đào tạo; Thư viện đại học phải trở thành môi trường học thuật, có không gian được tô’ chức phù hợp, thuận lợi cho việc học và tự học; phải được đầu tư nguồn tài liệu phong phú, cập nhật; công tác tra cứu, mượn/trả tài liệu thuận lợi và thời gian phục vụ kéo dàì; thái độ phục vụ tốt, đa dạng các loại hình dịch vụ... sẽ góp phần thay đổi lề 101 học tập trưóc đây của sinh viên. Điểu này đòi hỏi phải được nhận thức đúng đắn, sâu sắc từ các câp lãnh đạo, từ bản thân của mỗi CBTV và còn cần có đủ thời gian để từ nhận thức biến thành hành động. Và quá trình đó không dừng lại bởi đòi hỏi của người học, của xã hội vể vai trò hỗ trợ đào tạo của Thư viện ngày một cao.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn