Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tác giả: Đặng, Thị Gấm

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 129 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141827  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thị trường chứng khoán; Giao dịch chứng khoán; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan tới hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Tìm hiểu, nghiên cứu về cơ chế vận hành hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam. Thu thập dữ liệu về hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng tại Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam từ năm 2017-2021 để thấy được thực trạng của hoạt động này thông qua các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động nhƣ về số lƣợng thành viên của Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam, giá trị thanh toán, các cơ chế xử lý rủi ro thanh toán đã áp dụng, số dƣ các Quỹ đƣợc hình thành để đảm bảo thanh toán, số tiền đã sử dụng để hỗ trợ thanh toán v.v. Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn