Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện và nâng cao trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của Công ty Mê Kông

Hoàn thiện và nâng cao trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của Công ty Mê Kông

Tác giả: Phạm Trường Duy

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64062  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Corporate social responsibiliy; CSR; MKF; Supply chain; Chuỗi cung ứng

 


Muốn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, các công ty Việt Nam bắt buộc phải có ít nhất một chứng nhận CSR. Công ty MKF cũng đã được cấp giấy chứng nhận CSR tuy nhiên việc thực hiện CSR chỉ dừng lại ở mức đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Do đó, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm giúp việc thực thi CSR trong chuỗi cung ứng của công ty trở nên thực chất và có thể khơi dậy ý thức về CSR của các đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng. Từ đó, giúp công ty MKF được đánh giá về CSR ở thang điểm cao hơn, nâng cao uy tín đối với các đối tác Châu Âu. Luận văn tập trung vào ba vấn đề chính: 1) cơ sở lý luận về CSR, các tiêu chí về CSR và lợi ích của CSR mang lại; 2) thực trạng CSR trong chuỗi cung ứng của công ty MKF; 3) một số giải pháp nâng cao việc thực thị CSR trong chuỗi cung ứng của công ty MKF. Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích tình huống. Tác giả chủ yếu phân tích, tổng hợp, quan sát tình huống của công ty MKF, so sánh nhận định và đánh giá. Công ty MKF nên tiếp tục đeo bám chính sácnh CSR trong chuỗi cung ứng của mình. Mục đích trước tiên là giúp công ty đủ điều kiện để xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Kế đến, là giúp công ty nâng cao hình ảnh và vị thế của mình trong ngành xuất khẩu trái cây. Và cuối cùng, công ty thực hiện tốt CSR sẽ mạng lại lợi ích to lớn đối với toàn bộ chuỗi cung ứng. Công ty MKF đã thực hiện CSR trong chuỗi cung ứng của mình tuy nhiên hoạt động CSR chưa thực sự đi vào thực chất. Công ty cần tăng cường công tác tuyên truyền trong chuỗi cung ứng và lôi kéo tất cả các đối tượng trong chuỗi cung ứng tự nguyện tham gia vào hoạt động CSR. Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có am hiểu sâu về CSR nhằm giúp công ty lan tỏa được ý thức và trách nhiệm của việc thực hiện CSR.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn