Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện và kết luận “tính vững” trong định giá doanh nghiệp giữa hai quan điểm CFA và ASWATH Damodaran, thông qua tình huống định giá công ty cổ phần công nghiệp Cao Su Miền Nam bằng phương pháp giá trị hiện tại có hiệu chỉnh (APV)

Hoàn thiện và kết luận “tính vững” trong định giá doanh nghiệp giữa hai quan điểm CFA và ASWATH Damodaran, thông qua tình huống định giá công ty cổ phần công nghiệp Cao Su Miền Nam bằng phương pháp giá trị hiện tại có hiệu chỉnh (APV)

Tác giả: Lê Quang Thánh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64142  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Tính vững; Tính hợp lý; Quan điểm; Quy trình định giá; Sustainability; Rationality; Viewpoint; Valuation process

 


Có hai quan điểm mà hầu hết hiện nay các cá nhân, tổ chức định giá trong và ngoài nước đang sử dụng đó là quan điểm định giá CFA và quan điểm Damodaran. Vậy trong 2 quan điểm trên quan điểm nào có cách tiếp cận cũng như quy trình dễ dàng, quan điểm nào cho “tính vững” tối ưu hơn khi vận dụng vào thực tế để xác định giá doanh nghiệp cho nhiều mục đích. Trên cơ sở, học viên nghiên cứu 2 quan điểm định giá từ đó kết luận ưu và nhược điểm cũng như “tính vững” của từng quan điểm. Rút ra được “tính vững” trong hai quan điểm định giá CFA và Damodaran. Phương pháp nghiên cứu được học viên áp dụng trong luận văn này là thu thập số liệu, thực nghiệm và phân tích tổng hợp kinh nghiệm. qua đề tài nghiên cứu, đưa đến cho cá nhân tác giả cũng như người đọc biết được quy trình định giá 2 quan điểm CFA và Damodaran cũng như tác giả rút ra được tính hợp lý và tính vững của quan điểm Damodaran. Kết quả sẽ giúp người đọc (bao gồm các chuyên gia phân tích tài chính, thẩm định viên…) hiểu rõ về quy trình định giá, tính vững của quan điểm Damodaran và giúp cho các nhà làm trong lĩnh vực định giá nắm được tính hợp lý của 2 quan điểm.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn