Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự về tình trạng khẩn cấp đáp ưng yêu cầu công khai minh bạch tư pháp ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự về tình trạng khẩn cấp đáp ưng yêu cầu công khai minh bạch tư pháp ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Chi

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 11 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142274  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự; Luật hình sự; Luật tố tụng hình sự; Tình trạng khẩn cấp; Minh bạch tư pháp; Tinh tiết loại trừ trách nhiệm hình sự

 


Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp của Việt Nam, do đó, bài viết đặt ra các vấn đề sau đây: Thứ nhất, vai trò của luật hình sự và thực trạng Luật hình sự Việt Nam về tình trạng khẩn cấp; Thứ hai, phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của tình trang khẩn cấp; Thứ ba , thủ tục tố tụng hình sự đối với vụ án liên quan đến tình trọng khẩn cấp. Những vấn đề này khi giải quyết được tác gia sử dụng phương pháp tiếp cận quyền, phương pháp tiếp cận tổng thể trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Kết quả nghiên cứu của bài viết này góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch tư pháp tư pháp ở Việt Nam.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn