Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn, Thị thủy Tiên

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49406  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Tiền gửi tiết kiệm; Khách hàng cá nhân; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

 


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động nhận tiền gửi của NHTM. - Mô tả phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động nhận tiền gửi cá nhân của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. - Đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn