Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện hoạt động kiểm tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng

Hoàn thiện hoạt động kiểm tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân của Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn, Duy Hoành Sơn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49383  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Quỹ tín dụng nhân dân; Tín dụng; Thành phố Đà Nẵng; Bảo hiểm tiền gửi

 


Bài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tổng quát nhằm hướng đến việc phân tích và đánh giá về thực trạng hoạt động kiểm tra đối với QTDND của Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng. Căn cứ dựa vào những vấn đề được phát hiện ra từ quá trình phân tích và đánh giá, bài nghiên cứu sẽ đưa ra những đề xuất cho các QTDND của Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm mục tiêu chính là để hoàn thiện hoạt động kiểm tra của Chi nhánh BHTGVN tại Thành phố Đà Nẵng đối với các QTDND có hoạt động kinh doanh trên khu vực này

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn