Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ngà

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64085  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Kiểm soát nội bộ; Shinhan Việt Nam; Internal control; Shinhan Vietnam

 


Hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu cung cấp sự đảm bảo hợp lý cho việc đạt được mục tiêu và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Thông qua các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp có thể huy động vốn, các nhà đầu tư có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Điều này có ý nghĩa với thị trường chứng khoán và với Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Tuy nhiên, do Công ty đang trong quá trình phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh nhưng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty chưa kịp hoàn thiện nên hiệu quả hoạt động của công ty chưa cao. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của tác giả là hoàn thiện, đánh giá và đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính: điều tra, thu thập dữ liệu, phỏng vấn, lập bảng câu hỏi khảo sát, quy nạp nhằm kiểm chứng nguyên nhân tồn tại trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn