Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Lê, Thị Mỹ Trang

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20579  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Thuế -- Luận văn thạc sĩ; Quản lý hành chính

 


“Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu được từ khảo sát 120 doanh nghiệp có GDLK trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xác định thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại đơn vị có đáp ứng được xu hướng hiện nay hay không. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập các tiêu chí khảo sát và phân tích các số liệu thứ cấp từ đơn vị. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, và sử dụng phần mềm Excel để phân tích kết quả khảo sát. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn