Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Hoàn thiện công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thảo

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20639  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngân sách nhà nước -- Quản lý -- Luận văn Thạc sĩ; Tài chính công -- Quản lý

 


Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính, thu thập sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ cấp liên quan đến công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch, luận văn đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu như sau: Thứ nhất, luận văn góp phần hệ thống cơ sở lý thuyết về công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước cấp huyện. Thứ hai, luận văn mô tả và phân tích được thực trạng công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước cấp huyện tại phòng Tài chính – Kế hoạch liên quan đến thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương như chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước và cân đối thu chi ngân sách nhà nước, qua đó xác định được các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước tại huyện Đức Linh. Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới. Mặc dù đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, tuy nhiên luận văn vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục từ đó hoàn thiện hơn nữa hướng nghiên cứu về công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cấp huyện nói chung và tại phòng Tài chính – Kế hoạch nói riêng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn