Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Lê Thị Hồng Lĩnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65386  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế; Improving tax debt management

 


Thực trạng nợ thuế trên cả nước nói chung và tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng trong nhiều năm qua đã gây thất thu đến ngân sách nhà nước, nợ tiền thuế là một hình thức trốn thuế của người nộp thuế. Cơ quan thuế bằng nhiều biện pháp khác nhau đã vận dụng các quy trình, quy định, nghiệp vụ chuyên môn để siết chặt tình hình nợ thuế của người nộp thuế trên địa bàn. Tuy nhiên số lượng các doanh nghiệp nợ tiền thuế không có xu hướng giảm. Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá thực trạng về quản lý nợ thuế cũng như tình hình nợ tiền thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2021 để từ đó tìm ra nguyên nhân nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Luận văn tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công tác quản lý nợ, nguyên nhân nợ. Từ cơ sở này, luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý nợ thuế và các yếu tố ảnh hưởng đến nợ thuế của các doanh nghiệp. Dựa trên những phân tích này, tác giả chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong thực tiễn. Từ đó, tác giả đã tiến hành phỏng vấn cán bộ, công chức ngành thuế đưa ra các giải pháp, kiến nghị phù hợp hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế. Kết quả phỏng vấn của luận văn đã đưa ra được các nhóm giải pháp sau: (1) Kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý nợ thuế theo hướng rõ ràng, không chồng chéo; (2) Nâng cao năng lực trình độ năng lực của cán bộ làm công tác QLNT; (3) Phân nhóm nợ NNT để có chiến lực và cách thức quản lý phù hợp; (4) Xây dựng và củng cố cơ sở dữ liệu thông tin tổng hợp về NNT; (5) Tăng cường phối hợp giữa hoạt động QLN thuế và hoạt động TTKT thuế; (6) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế đến NNT; (7) Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn