Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tác giả: HV Nguyễn, Thị Thanh Việt

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Huế

Năm xuất bản: 2022

Nguồn gốc: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5308  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: công tác kiểm soát; chi ngân sách nhà nước; Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa,; Quảng Trị

 


Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi ngân sách nhà nước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững qua Kho bạc Nhà nước. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa. Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn