Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hoàn thiện công cụ thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện công cụ thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tác giả: Lưu Thị Huệ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65338  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Công cụ chính sách tiền tệ; Chính sách tiền tệ; Ngân hàng Nhà nước; Monetary policy; Monetary policy tools; The State Bank of Vietnam

 


Làm thế nào để điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) một cách hiệu quả và góp phần đạt được các mục tiêu của nền kinh tế luôn là vấn đề đặc biệt được quan tâm đặc biệt đối với các quốc gia. Sự thành công trong điều hành CSTT được tổng hợp từ nhiều nhân tố: từ việc lựa chọn khuôn khổ CSTT áp dụng; xác định mục tiêu CSTT; sử dụng công cụ CSTT phù hợp; xây dựng thể chế quản lý, điều hành CSTT…và nhiều nhân tố khác. Để CSTT có một cơ sở vững chắc và các nội dung điều hành được thực hiện một cách nhất quán, mỗi một quốc gia đều mong muốn lựa chọn cho mình các công cụ thực thi chính sách tiền tệ phù hợp. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công cụ thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” nhằm phân tích, đánh giá thực trạng các công cụ thực thi CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện các công cụ thực thi CSTT đó. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua thu thập số liệu thứ cấp xử lý có chọn lọc và tổng hợp từ các báo cáo ngành của Ngân hàng Nhà nước, tạp chí chuyên ngành, Tổng cục Thống kê, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Sau đó thống kê, so sánh, phân tích dựa trên số liệu thu thập được và tổng hợp kết quả để đánh giá thực trạng sử dụng các công cụ CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ đó đưa ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong điều hành 06 công cụ CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đó là: Dự trữ bắt buộc, Nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất, tỷ giá hối đoái, tái cấp vốn và hạn mức tín dụng. Cuối cùng, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công cụ thực thi CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống và logic, là tài liệu có giá trị tham khảo cho Ban lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách tiền tệ và cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định và thực thi những công cụ chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn