Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng: một vài kinh nghiệm quốc tế và sự cần thiết một tiếp cận liên ngành y - xã hội trong đào tạo thực hành tại Việt Nam

Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng: một vài kinh nghiệm quốc tế và sự cần thiết một tiếp cận liên ngành y - xã hội trong đào tạo thực hành tại Việt Nam

Tác giả: Đặng, Thị Minh Lý

Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Conference Paper

Mô tả vật lý: 25 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141684  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Đào tạo thực hành phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật; Người khuyết tật; Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động; Tiếp cận liên ngành; Dựa vào cộng đồng

 


Tại Việt Nam hiện nay, hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật (NKT) là công việc của nhân viên y tế, được hàm chứa một cách tự nhiên, tự động trong hoạt động phục hồi chức năng nói chung hoặc được chia sẻ một ít bởi nhà giáo dục đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật, bởi vì, chỉ hai nhóm xã hội đó đã được đào tạo để làm công việc này. Như vậy, khía cạnh thể chất của NKT dường như đã trở thành yếu tố duy nhất được hỗ trợ phục hồi. Trong khi đó, ở các nước phát triển trên thế giới, hỗ trợ phục hồi chức năng lao động là công việc chung của một nhóm liên ngành y - xã hội vì mục tiêu hồi phục cả ba khía cạnh: thể chất, tâm lý và xã hội. Trong sự phối hợp này, có những mối quan hệ hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với NKT. Vì vậy, ở Việt Nam, để hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho NKT dựa vào cộng đồng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, một tiếp cận liên ngành y - xã hội trong đào tạo thực hành là điều cần thiết và bắt buộc.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn