Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hỗ trợ phát triển công nghiệp và giải pháp cho phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Hỗ trợ phát triển công nghiệp và giải pháp cho phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn, Văn Vẹn (GVHD)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20541  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Công nghiệp -- Giải pháp -- Luận văn thạc sĩ; Kinh tế công nghiệp

 


Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu được từ khảo sát 91 cơ sở công nghiệp nông thôn đã được nhận khoản hỗ trợ về vốn trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 để có cái nhìn rõ ràng hơn về đánh giá của các cơ sở công nghiệp nông thôn về công tác hỗ trợ phát triển công nghiệp của Tỉnh. Để thiết lập bảng khảo sát, tác giả tiến hành phỏng vấn lấy ý kiến của 10 cán bộ là những người có kinh nghiệm hiện đang công tác tại Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các Sở, Ban, Ngành liên quan như Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Bên cạnh đó, tác giả cũng dựa vào kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình tại Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó tác giả đưa ra các tiêu chí để các cơ sở công nghiệp nông thôn đánh giá. Tác giả khảo sát đánh giá của các cơ sở công nghiệp nông thôn về 2 nhóm yếu tố chính, đó là: (1) Nhóm các yếu tố liên quan đến thủ tục hỗ trợ (bao gồm các tiêu chí: thủ tục xin cấp vốn; công tác tư vấn, hướng dẫn hồ sơ xin hỗ trợ vốn; thời gian đánh giá và phê duyệt hồ sơ; số vốn được cấp; thủ tục thanh quyết toán); và (2) Nhóm các yếu tố liên quan đến hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ (bao gồm các tiêu chí: số lượng lao động của cơ sở; thu nhập bình quân của lao động tại cơ sở; doanh thu của cơ sở; diện tích mặt bằng của cơ sở; hiệu quả nguồn vốn mang lại). Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn