Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 High Flame Retardant Performance of SiO2-TiO2 Sol Coated on Polyester/Cotton Fabrics =

High Flame Retardant Performance of SiO2-TiO2 Sol Coated on Polyester/Cotton Fabrics =

Tác giả: Vu, Tuan Anh

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Journal Article

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141494  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: nano silica; titanium dioxide; polyester/cotton fabrics

 


: SiO2 and TiO2 sols were successfully synthesized by using sodium silicate and titanium chloride as Si and Ti sources. SiO2-TiO2 sol coated polyester/cotton fabric was fabricated by deep-coating method and using SiO2, TiO2 sols as coating materials. SiO2-TiO2 coated fabric were characterized by XRD, FTIR, TGA, SEM and EDX. From SEM image, it showed the SiO2, TiO2particles of 20-30 nm which well deposited on fabric surface. TGA result revealed the significant improvement of thermal resistance and stability of SiO2-TiO2 coated fabric as compared to those of uncoated fabric. Flame retardant performance of SiO2-TiO2 coated fabrics was much better than that of uncoated fabric. Thus, SiO2-TiO2 coated fabric SiO2-TiO2 content of 26wt% showed the UL-94 classification of V-0 and LOI value of 30.3 were obtained. Moreover, mechanical property (tear strength) of SiO2-TiO2 coated fabrics were also imp

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn