Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Helicobacter pylori Eradication Efficacy of Therapy Based on the Antimicrobial Susceptibility in Children with Gastritis and Peptic Ulcer in Mekong Delta, Vietnam

Helicobacter pylori Eradication Efficacy of Therapy Based on the Antimicrobial Susceptibility in Children with Gastritis and Peptic Ulcer in Mekong Delta, Vietnam

Tác giả: Others

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Article

Nguồn gốc: https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/15562  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: Eradication therapy; Helicobacter pylori; Children; Vietnam

 


Background: The efficacy of Helicobacter pylori (H. pylori) eradication therapy for children is currently low, and antibiotic resistance is a significant cause of treatment failure. The purpose of this study was to evaluate the H. pylori eradication efficacy of therapy based on antimicrobial susceptibility in pediatric patients with gastritis and peptic ulcer. Methods: This study was conducted at Can Tho Children’s Hospital and Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital between March 2019 and April 2022. We performed an upper gastrointestinal endoscopy, cultured H. pylori from biopsies of gastric mucosa, determined antibiotic sensitivities to H. pylori by the E-test method, and treated eradication based on the antibiotic susceptibilities of bacteria. After at least 4 weeks of eradication therapy, we assessed the effectiveness of treatment with a breath test. Results: Among 237 children recruited in this study, 48.9% were boys and 51.1% were girls, and the mean age was 10.03 ± 2.53 years. We determined that 80.6% of H. pylori were resistant to clarithromycin, as well as amoxicillin, metronidazole, levofloxacin, and tetracycline, at 71.7%, 49.4%, 45.1%, and 11.4%, respectively. The overall eradication rate of H. pylori was 83.1% (172/207). Among therapies tailored to antimicrobial susceptibility, the bismuth quadruple regimen achieved the greatest success, but the efficacy of triple therapy with esomeprazole + AMX + CLR/MTZ was low. Conclusions: Tailored eradication therapy was highly successful in our study but did not achieve over 90%. We recommend that in countries with a high prevalence of antibiotic resistance in H. pylori strains, particularly where the amoxicillin-resistance rate of H. pylori is high, therapy tailored to antimicrobial susceptibility should be used as first-line therapy, and bismuth and tetracycline should be added to enhance the eradication efficacy in children.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn