Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hệ thống ngữ âm tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Mukdahan, Thái Lan

Hệ thống ngữ âm tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Mukdahan, Thái Lan

Tác giả: Phatcharaphong, Phubetpeerawat

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Dissertation

Mô tả vật lý: 227 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/141392  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Hệ thống ngữ âm; Ngữ âm tiếng Việt; Tỉnh Mukdahan Thái Lan; Người Việt sống tại Thái Lan

 


Thực hiện nghiên cứu này, tác gải nhằm hai mục đích chính: a) Làm rõ thực trạng cấu trúc ngữ âm, âm vị học tiếng Việt của Việt kiều ở tỉnh Mukdahan (qua hệ thống phụ âm đầu, vần và thanh điệu). b) Làm rõ những đặc điểm tƣơng đồng/đồng nhất và khác biệt giữa hệ thống ngữ âm tiếng Việt của Việt kiều ở Mukdahan với hệ thống ngữ âm trong phƣơng ngữ Trung và phƣơng ngữ Bắc ở Việt Nam. Thực chất, mục đích thứ hai này cũng là để đạt đƣợc mục đích thứ nhất: làm rõ hiện trạng hệ thống ngữ âm, âm vị học tiếng Việt của Việt kiều ở Mukdahan; qua đó có thể tiến tới dự báo những thay đổi trong ngữ âm tiếng Việt của Việt kiều ở Mukdahan.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn