Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí

Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí

Tác giả: Lữ, Thị Minh Lễ

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 9 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142266  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Ngôn ngữ Tiếng Việt; Phân định từ loại Tiếng Việt

 


Khả năng đảm nhiệm các chức vụ ngữ pháp của từ trong câu không giống nhau. Hoạt động cấu tạo câu chủ yếu được xem xét ở năng lực đảm nhiệm của hai thành phần chính (chủ ngữ và vị ngữ) trong nòng cốt của câu đơn bình thường. Có thể phân biệt những từ có thể đảm nhiệm vai trò các thành phần chính (danh từ,động từ, tính từ, số từ, đại từ) và các từ chỉ đảm nhiệm được vai trò các thành phần phụ (phụ từ), hoặc chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối các thành phần câu (quan hệ từ). Ngoài ra, còn có những từ không đảm nhiệm vai trò cấu tạo một phần nào trong cấu trúc ngữ pháp của câu, mà chỉ thể hiện ý nghĩa tình thái của câu (tình thái từ). Các từ có chức năng ngữ pháp điển hình giống nhau có thể được xếp vào cùng một từ loại. Những từ thuộc các từ loại khác nhau (thường) có chức năng ngữ pháp điển hình không giống nhau. Ví dụ: Các từ đẹp, hai, biếu, học sinh,... có chức năng cú pháp điển hình khác nhau nên thuộc những từ loại khác nhau. Có thể phân biệt những từ có thể đảm nhiệm vai trò thành phần chính (danh từ, động từ, tính từ, đại từ) và các từ thường chỉ đảm nhận vai trò thành phần phụ (số từ, phụ từ), hoặc chỉ đảm nhiệm vai trò kết nối các thành phần trong câu (quan hệ từ). Ngoài ra, còn có những từ loại không đảm nhiệm vai trò cấu tạo một thành phần nào trong cấu trúc ngữ pháp cơ bản của câu, mà chỉ thể hiện ý nghĩa tình thái(tình thái từ, trợ từ, thán từ).

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn