Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí.

Hãy nêu những tiêu chí để phân định từ loại tiếng Việt? Trình bày ngắn gọn nội dung của từng tiêu chí và cho ví dụ minh họa về từng tiêu chí.

Tác giả: Cụt, Thị Mỹ

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Essay

Mô tả vật lý: 15 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/142301  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Phân định từ loại tiếng Việt; Từ loại tiếng Việt

 


Muốn phân loại các từ của một ngôn ngữ, hoặc muốn xác định từ loại của các tử, căn căn cứ vào những tiêu chí ý nghĩa ngữ pháp khái quát và hình thức ngữ pháp. -Ý nghĩa ngữ pháp khái quát Ý nghĩa ngữ pháp khái quát của từ bao gồm các nét nghĩa liên quan đến ý nghĩa từ vùng (ý nghĩa từ vưng khái quát) và các nét nghĩa liên quan đến ý nghĩa ngữ pháp (ý nghĩa tình thái, ý nghĩa quan hệ). Ý nghĩa ngữ pháp khái quát là loại ý nghĩa phạm trù có mức độ khái quát cao, do đó là ý nghĩa chung cho các từ thuộc cùng từ loại. Ví dụ: Các từ chạy, đánh , viết , mua có ý nghĩa khái quát chung là chỉ hoạt động: các từ tốt, đẹp. tới thẳng, cao, than có ý nghĩa khái quát chung là chỉ tính chất, đặc điểm.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn