Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hành vi mua sắm của người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ: trường hợp nghiên cứu thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ: trường hợp nghiên cứu thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Đoàn Duy Anh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65817  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Thực phẩm hữu cơ; Hành vi mua sắm; Ý định mua hàng; Organic food; Buying behavior; Purchase intention

 


Ngày nay, xu hướng sử dụng thực phẩm hữu cơ ngày càng được quan tâm. Nhưng vấn đề làm sao để tác động đến hành vi mua hàng thực phẩm hữu cơ của khách hàng là một vấn đề quan trọng. Bài nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi mua thực phẩm hữu của khách hàng trong đó yếu tố tác động trực tiếp là ý định mua hàng và các yếu tố gián tiếp là: Chất lượng cảm nhận, An toàn cảm nhận, Sự quan tâm đến mối trường, Sức khỏe cảm nhận. Với số mẫu nghiên cứu là 300 mẫu và đối tượng khảo sát là người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu được kết hợp giữa định lượng và định tính, mô hình và các giả thuyết được kiểm định thông qua mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết được chấp nhận. Hành vi mua hàng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tác động trực tiếp bởi ý định mua hàng. Hơn nữa các yếu tố Chất lượng cảm nhận, An toàn cảm nhận, Sự quan tâm đến mối trường, Sức khỏe cảm nhận tác động đến hành vi mua hàng thực phẩm hữu cơ tác động gián tiếp thông qua yếu tố Ý định mua hàng.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn