Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Tác giả: Đặng Trần Toàn

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63762  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Cho vay khách hàng cá nhân; Rủi ro tín dụng; VIB; Individual loan; Credit risk

 


Luận văn đi vào phân tích thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại VIB giai đoạn 2017 - 2021, Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Dữ liệu phân tích trong luận văn là dữ liệu thực tiễn qua các năm của VIB. Kết quả phân tích cho thấy rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số giải pháp để giúp VIB có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân, từ đó có thể đạt được kết quả hoạt động kinh doanh bền vững và hiệu quả hơn qua các năm tiếp theo. Để hỗ trợ cho công tác thẩm định, luận văn cũng áp dụng mô hình Binary logistic phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ làm cơ sở cho việc gợi ý chính sách quản trị trong cho vay khách hàng cá nhân.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn