Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Government policies for supporting the economy from the impacts of COVID-19 pandemic and how they might affect customer credit risk of commercial banks in the short-, medium-term in Vietnam

Government policies for supporting the economy from the impacts of COVID-19 pandemic and how they might affect customer credit risk of commercial banks in the short-, medium-term in Vietnam

Tác giả: Le Minh Chau

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Nguồn gốc: http://epub.vgu.edu.vn/handle/dlibvgu/1328  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: The impacts of COVID-19 pandemic; Government policies; Vietnam

 


This paper investigates the determinants of capital structure on Vietnamese real estate listed firms. The panel data analysis consists of 36 publicly traded real estate corporations on Ho Chi Minh Stock Exchange in Vietnam over the period of 2017-2021. Secondary data were collected from financial statements of 36 enterprises. Descriptive analysis, correlation analysis, and regression analysis were carried out to test the hypotheses. Regarding the regression analysis, four different static panel data estimation techniques were conducted to estimate the most robust regression model result. The results show that profitability have a negative and significant impact on the three debt measures. In contrast, growth opportunities and asset tangibility is significantly positively correlated to capital structure. In addition, firm size, and non-debt tax shield have different relationship depending on whether it is long-term or short-term debt. In general, the results support the predictions of agency cost, trade-off, and pecking order theories.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn