Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Globalizing the library : librarians and development work, 1945-1970

Globalizing the library : librarians and development work, 1945-1970

Tác giả: Laugesen, Amanda

Năm xuất bản: 2019

Loại tài liệu: Ebooks (Sách điện tử)

Nguồn gốc: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21726  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chủ đề: thư viện quốc tế; Thư viện Khoa học; thư viện

 


Globalizing the Library focuses on the globalization of information and the library in the period following the Second World War. Providing an examination of the ideas and aspirations surrounding information and the library, as well as the actual practices and actions of information professionals from the United States, Britain, and those working with organizations such as Unesco to develop library services, this book tells an important story about international history that also provides insight into the history of information, globalization, and cultural relations. Exploring efforts to help build library services and train a cohort of professional librarians around the globe, the book examines countries in Asia, Africa, and the Pacific during the period of the Cold War and decolonization. Using the ideas of 'library diplomacy' and 'library imperialism' to frame Anglo-American involvement in this work, Laugesen examines the impact library development work had on various countries. The book also considers what might have motivated nations in the global South to use foreign aid to help develop their library services and information infrastructure. Globalizing the Library prompts reflection on the way in which library services are developed and the way professional knowledge is transferred, while also illuminating the power structures that have shaped global information infrastructures. As a result, the book should be essential reading for academics and students engaged in the study of libraries, development, and information

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn