Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giáo dục di sản tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Giáo dục di sản tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tác giả: Bùi, Hà Trang

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Thesis

Mô tả vật lý: 106 tr.

Nguồn gốc: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/146404  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chủ đề: Giáo dục di sản; Di sản văn hoá; Dân tộc

 


Về mục đích nghiên cứu, luận văn xem xét mô hình giáo dục trải nghiệm, giao dục di sản đang được thực hành tại Làng Văn hóa – Dân tộc các dân tộc Việt Nam để tìm ra câu trả lời cho một mô hình giáo dục trải nghiệm với di sản đạt được các mục tiêu về giáo dục và phát huy tối đa sức mạnh của di sản văn hoá tộc người. Với nghiên cứu này, ban quản lý Làng Làng Văn hóa – Dân tộc các dân tộc Việt Nam có thể sử dụng làm phương án tham khảo nhằm điều chỉnh, hoàn thiện chương trình giao dục di sản trong thời gian tới.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn