Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giảm thiểu rủi ro hoạt động tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Chuỗi Coop Food)

Giảm thiểu rủi ro hoạt động tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Chuỗi Coop Food)

Tác giả: Phạm Thị Thu Diễm

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64015  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Rủi ro hoạt động; Saigon Co.op; Co.op Food; Operational risk

 


Rủi ro hoạt động gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài. Nghiên cứu này dựa trên cơ sở lý thuyết Quản trị rủi ro doanh nghiệp để nhận dạng các rủi ro ưu tiên trong vận hành, tập trung phân tích nhóm mặt hàng gây ra tỷ lệ hủy hàng cao trong số các mặt hàng đang kinh doanh tại Co.op food. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích, phương pháp đối chiếu, phương pháp khái quát và tổng hợp kết hợp sử dụng dữ liệu thứ cấp từ nội bộ Saigon Co.op. Kết quả nghiên cứu đã thực hiện được mục tiêu ban đầu đề ra là chỉ ra được thứ tự ưu tiên rủi ro để Công ty tập trung nguồn lực kiểm soát, ứng phó; lượng hóa được các mã hàng gây tổn thất cao mà chưa có bộ phận nào tại Công ty thực hiện và đề xuất các giải pháp giúp tăng tỉ lệ lãi, tăng năng lực cạnh tranh, giúp hoạt động Công ty phát triển bền vững.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn