Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên trại heo Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đến năm 2025

Giải pháp thúc đẩy động lực làm việc cho nhân viên trại heo Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đến năm 2025

Tác giả: Lê Thị Hằng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2021

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63755  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Động lực làm việc; Công ty Japfa; Working motivation; Japfa company

 


Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là một công ty trong lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp, với lực lượng nhân công chủ yếu từ nông thôn. Năng suất sản xuất phụ thuộc chính vào sức lao động của con người. Trong 3 năm gần đây 2018-2019-2020, tỉ lệ biến động nhân sự tăng, năng suất sản xuất giảm đáng kể. Công ty đang trong quá trình tăng quy mô lên gấp đôi năm 2022 và lên gấp 3 năm 2025, do đó tình hình nhân sự được Ban lãnh đạo đặc biệt chú trọng. Nghiên cứu tập trung đánh giá thực trạng động lực làm việc và những yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động, từ đó đưa ra các hàm ý quản trị và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên trang trại heo công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đến năm 2025. Dựa theo mô hình nghiên cứu của Kovach (1987), và kết quả nghiên cứu định tính tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm bốn nhân tố: (1) Lương, thưởng; (2) Mối quan hệ với đồng nghiệp và Lãnh đạo; (3) Môi trường làm việc; (4) Đào tạo và phát triển. Kết quả phân tích định tính 12 nhân viên và lãnh đạo cho thấy có sự tác động cao của các nhân tố này đến động lực làm việc của nhân viên và có sự đối lập giữa quan điểm của lãnh đạo và nhân viên. Kết quả chỉ ra rằng: nhân tố “Môi trường làm việc” và “Mối quan hệ với đồng nghiệp và Lãnh đạo” là hai nhân tố cần được ưu tiên cải thiện và có thể thực hiện ngay. Sau đó là hai nhân tố “Lương, thưởng” và “Đào tạo và phát triển” nên được thực hiện trong dài hạn. Vì vậy tác giả đề xuất một số giải pháp theo thứ tự ưu tiên như trên để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn