Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Thống Nhất

Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Thống Nhất

Tác giả: Nguyễn Tuyên Hồng Nam

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63966  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Performance; Quality; Hospital; Sự thỏa mãn; Động lực; Hiệu suất; Chất lượng; Bệnh viện; Satisfaction; Motivation

 


Trong bối cảnh chung của thị trường Việt Nam, bệnh viện Thống Nhất là một trong số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, một bệnh viện công với chức năng chăm sóc sức khỏe các cán bộ trung, cao cấp, mọi vấn đề thu chi không tự quản lý được đều phụ thuộc vào Bộ, vấn đề tự thu tự chi vẫn còn nhiều hạn chế, để bệnh viện phát triển lớn mạnh, vấn đề quản lý con người là yếu tố quan trọng. Nghiên cứu ứng dụng tập trung các yếu tố như: Lãnh đạo, bản chất công việc, đồng nghiệp, thu nhập và phúc lợi, môi trường làm việc, đào tạo và thăng tiến, cân bằng công việc – cuộc sống. Trên cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn công việc và dựa trên nền tảng nghiên cứu của Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Ngọc Phương (2013) và Fayyazi (2015) cùng các nghiên cứu liên quan, tác giả kế thừa và đề xuất 7 yếu tố để nâng cao sự thỏa mãn công việc cho nhân viên y tế tại bệnh viện thống nhất. Đồng thời, tác giả tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá các yếu tố trên và dùng công cụ SPSS để xác định các yếu tố phù hợp đưa vào phân tích và đánh giá thực trạng sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện Thống Nhất. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện Thống Nhất. Bài nghiên cứu còn nhiều hạn chế như chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của các giải pháp do nguồn lực công ty không cho phép áp dụng đồng thời các giải pháp trong thời gian ngắn, Các số liệu trong bài nghiên cứu này bị hạn chế do nghiên cứu do trong thời gian Bệnh viện tập trung nguồn lực để phục vụ bệnh nhân trong dịch Covid 19. Tuy vậy, nghiên cứu góp phần hỗ trợ ban điều hành bệnh viện Thống Nhất triển khai các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên phục vụ cho kế hoạch phát triển bệnh viện trong tương lai.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn