Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long

Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long

Tác giả: Lê Huỳnh Quốc Vũ

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64157  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng trong công việc; Bản chất công việc; Đào tạo-thăng tiến; Cấp trên; Đồng nghiệp; Thu nhập; Phúc lợi; Job satisfaction; Nature of work; Training-promotion; Superiors; Colleagues; Income; Benefits

 


Luận văn thực hiên nghiên cứu phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Dựa vào kết quả phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế của từng yếu tố nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Mục tiêu nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Phƣơng pháp nghiên cứu: Thu thập dữ liệu thứ cấp, sơ cấp. Sử dụng hệ thống phần mềm Excel và IBM SPSS Statistics xử lý dữ liệu. Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, bảng biểu phân tích số liệu thứ cấp. Số liệu sơ cấp thì phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau khi thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu sẽ thực hiện phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại VNPT Vĩnh Long. Tuy nhiên, đề tài chƣa thực hiện phân tích hồi quy để xem xét tác động của những yếu tố đến sự hài lòng mà chỉ dừng lại ở phƣơng pháp thống kê mô tả.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn