Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Võ Kiều Ngọc Trâm

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64335  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng trong công việc; Lãnh đạo; Đồng nghiệp; Nơi làm việc; Đặc điểm công việc; Môi trường làm việc; Thu nhập; Vietinbank CN 7; Job satisfaction; Leadership; Colleagues; Workplace; Job characteristics; Work environment; Income, Vietinbank – 7 Branch; Vietinbank – 7 Branch

 


Trước yêu cầu cấp bách về việc ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện sự hài lòng của các nhân viên để giảm tỷ lệ nghỉ việc, nâng cao độ gắn kết của các nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh (Vietinbank CN 7), việc tiến hàng khảo sát chính thức tất cả nhân viên tại đơn vị là một nội dung cần thiết và quan trọng. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh” là phân tích thực trạng sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Vietinbank CN 7 làm cơ sở đề xuất giải pháp gia tăng sự hài lòng trong công việc của các nhân viên tại đơn vị này. Tác giả đề xuất ứng dụng trên mô hình nghiên cứu trước của Mai Minh Lý, Trần Minh Hiếu (2017) với 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc bao gồm môi trường làm việc, đặc điểm công việc, nơi làm việc, lãnh đạo, thu nhập và đồng nghiệp. Từ đó tác giả tiến hành khảo sát trên 149 mẫu nhằm đánh giá sự hài lòng trong công việc của các nhân viên đang công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu sử dụng nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát của Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Xác định được các yếu tố ảnh hưởng và được các nhân viên đánh giá có hài lòng từ cao đến thấp là lãnh đạo, đồng nghiệp, nơi làm việc, đặc điểm công việc, môi trường làm việc và thu nhập. Nội dung thực hiện được sự thống nhất của Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở yếu tố nguồn nhân lực là mối quan tâm hàng đầu thời điểm hiện tại của đơn vị này. Từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng trong công việc của các nhân viên tại Vietinbank CN 7.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn