Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Grand Mercato

Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Grand Mercato

Tác giả: Kong Sokun

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu: Master's Theses

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65608  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Sự hài lòng; Công việc; Nhân viên; Satisfaction; Work; Employees

 


Đề tài nhằm xác định mức độ hài lòng về công việc của nhân viên công ty Grand Mercato cũng như các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc. Từ đó, góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân viên và làm cho nhân viên có sự gắn bó với công ty. Đề tài phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại công ty. Đề tài thu thập thông tin và dữ liệu từ các phòng ban như phòng Hành chính tổng hợp, phòng Kinh doanh của công ty Grand Mercato. Phương pháp thống kê mô tả phân tích những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được. Đề tài đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên với công ty, rút ra những ưu điểm và hạn chế liên quan đến những yếu tố trong thang đo. Từ đó, đề xuất những giải pháp, lợi ích, tính khả thi và kế hoạch thực hiện những giải pháp đó trong tương lai. Nghiên cứu Giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty Grand Mercato có ý nghĩa quan trọng giúp cho công ty cải thiện những phương diện mà nhân viên chưa hài lòng đối với công việc của mình. Từ đó, có thể góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân viên và làm cho nhân viên có sự gắn bó với công ty.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn