Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu   Hướng dẫn   Giới thiệu   Liên hệ - Góp ý   Hỗ trợ   Tỉnh/Thành phố này không có tài liệu nào. Bạn vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố khác. Đăng nhập Tài khoản của bạn

Chi tiết tài liệu

 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Tác giả: Trần Văn Tỉnh

Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2022

Nguồn gốc: http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64161  

Ngôn ngữ: Vietnamese

Chủ đề: Quality; Service quality; Training service quality; Sonadezi college; Sonadezi College of Technology and Administration; Sự hài lòng,; Chất lượng; Chất lượng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ đào tạo; Trường Cao đẳng Sonadezi; Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi; Satisfaction

 


Đề tài “ Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi” là một đề tài theo hướng ứng dụng, với mục đích tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến lòng sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tỷ lệ nghỉ học giữa chừng của sinh viên. Qua việc viện dẫn các cơ sở lý thuyết và kế thừa một số mô hình tương tự cùng với sự khảo sát định tính bằng việc phỏng vấn 10 sinh viên của 3 khóa (2019, 2020, 2021) và 6 sinh viên đã tốt nghiệp đi làm. Bên cạnh đó tác giả cũng sử dụng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát các sinh viên đang theo học tại trường của 3 khóa học, sinh viên đã tốt nghiệp đi làm và kết quả thu về được 260 mẫu. Hệ thống dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nguồn của các phòng, ban, khoa, trung tâm của trường qua số liệu các năm học (2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021). Kết quả thu được các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường gồm: yếu tố phi học thuật, yếu tố học thuật, danh tiếng, tiếp cận và chương trình. Việc nghiên cứu này giúp cho Ban Giám hiệu nhà trường đo lường và đánh giá được thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo của đơn vị từ đó có giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo và góp phần vào việc giảm được tỷ lệ nghỉ học của sinh viên. Trong thời gian thực hiện đề tài do kinh nghiệm và thời gian hạn chế, mặc dù tác giả đã cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót. Tác giả mong muốn nhận được sự đóng góp từ quý thầy, cô và những hạn chế này sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn tại các nghiên cứu sau này.

Tài liệu liên quan

Về đầu trang


Powered by eMicLib

Mục lục Số/ký hiệu: Nhan đề: Tác giả: Chủ đề: Chủ đề: Mô tả: Nhà xuất bản: Tác giả phụ: Năm xuất bản: Ngày hiệu lực: Loại tài liệu: Mô tả vật lý: Định danh: Nguồn gốc: Ngôn ngữ: Liên kết: Diện bao quát: Bản quyền: Thẻ: Từ khóa: Đọc tại Đọc trực tuyến Sách điện tử Media Tranh ảnh Âm thanh Ứng dụng Khác Tập tin Thông tin chi tiết tài liệu - Mạng thư viện số Thư viện số, thu vien so, thư viện điện tử, thu vien dien tu, tài liệu điện tử, tai lieu dien tu, digital library, book online, library online. Xem chi tiết tài liệu

Sách hay - Mạng thư viện số

Sách nói- Mạng thư viện số

Tài liệu phim - Mạng thư viện số

Tài liệu ảnh - Mạng thư viện số

Tài liệu điện tử - Mạng thư viện số
Thư viện điện tử - Mạng thư viện số
Tài liệu hạn chế Khoảng cách từ bạn